Co jest prawdą w opowieściach o oknach PVC? Fakty i mity.

PVC to najpopularniejszy w Polsce materiał wykorzystywany do produkcji okien. Wydawałoby się, że wiemy o nim wszystko. Wciąż funkcjonuje jednak wiele mitów. A jakie są fakty?

Faktem jest, że spalanie PVC przebiega z wydzieleniem chlorowodoru HCL oraz w śladowych ilościach mogą tworzyć się dioksyny, natomiast nie jest prawdą, że zagraża to zdrowiu ludzkiemu lub uniemożliwia spalanie odpadów PVC w spalarniach.

Roto - Wystawa (2)-crop

PVC – fakty i mity

Faktem jest, że chlorowodór (HCL) wydzielający się z PVC w pożarze może powodować uszkodzenia aparatury elektronicznej (komputery), ale jednocześnie jest prawdą, że PVC w wyposażeniu pomieszczeń znakomicie zwiększa szansę ludzi na przeżycie. Faktem jest, że sam chlorek winylu (monomer) jest rakotwórczy, natomiast nie jest prawdą, że wyroby z polimeru PVC, mogą  uwalniać (emitować) monomer i w ten sposób zagrażać zdrowiu użytkowników wyrobów z PVC (nie zawierają praktycznie monomeru).

Nie jest prawdą, że toksyczność dymu z PVC jest większa niż z innych materiałów naturalnych bądź syntetycznych i nie jest prawdą, że strażacy gaszący pożary z udziałem PVC są z tego tytułu narażeni na zwiększone ryzyko.

Największym zagrożeniem dla człowieka w pożarze jest tlenek węgla – CO, który tworzy się przy spalaniu wszystkich, bez wyjątku materiałów tak naturalnych jak i syntetycznych.

Nie jest prawdą, że PVC nie nadaje się do ponownego przerobu i spalania. Wkrótce obowiązkiem stanie się utylizacja okien zarówno z PVC, jak i z drewna czy aluminium.

Nie jest prawdą, że stosowane obecnie (przy dotrzymaniu obowiązujących przepisów) systemy stabilizatorów dla PVC niosą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Stabilizatory oparte na różnych metalach są stosowane z wielu słusznych technicznie   powodów i dostarczają społeczeństwu wartościowych produktów, od wyrobów dla medycyny, po materiały budowlane o długim czasie użytkowania.

Faktem jest, że PVC ma zamienniki naturalne i syntetyczne, natomiast nie jest prawdą, że zastąpienie PVC w jego podstawowych zastosowaniach innymi materiałami, naturalnymi bądź syntetycznymi byłoby ekologicznie słuszne. Jest prawdą, że spowodowałoby  to utratę wszystkich korzyści osiągniętych dzięki stosowaniu PVC i większą dewastację środowiska naturalnego poprzez zwiększone zużycie surowców naturalnych i energii oraz częstokroć większą przy produkcji innych materiałów emisję gazów i ścieków.

Jest prawdą, że swego czasu niektóre kraje czy regiony krajów wprowadziły pewne restrykcje przeciwko PVC, z których się po kolei wycofują, ponieważ okazały się nieuzasadnione. Unia Europejska w żadnej ze swoich dyrektyw nie dyskryminuje PVC.

Kompetentne orzeczenia fachowych gremiów wskazujące bezzasadność zastępowania PVC innymi materiałami i jego nieszkodliwość dla zdrowia i środowiska zaczynają powoli znajdować oddźwięk także u decydentów.

Jest prawdą, że najwięcej zabawek produkuje się z tworzyw sztucznych tanich, nietoksycznych i dających się łatwo formować i zdobić, a więc z polistyrenu i polichlorku winylu (PVC). Ze zmiękczonego polichlorku winylu oprócz piłek wytwarza się elastyczne lalki  i zabawki nadmuchiwane, a także choinki. Z polistyrenu meble i sprzęt kuchenny dla lalek, małe modele pojazdów, figurki żołnierzy itp.

DSC_0843-crop

PVC – fakty i mity

Niepodważalnym faktem jest również to, że w Polsce i wielu krajach Europy okna PVC albo jak kto woli  okna z systemów PVC, wzmocnionych stalą, lub innymi komponentami jak wkładki z kompozytów, cieszą ogromną popularnością i w porywach jest to nawet  75 % (Polska) wszystkich sprzedawanych okien. Warto jednak pamiętać, że naturalnym kolorem okien PVC jest biały, wszystkie pozostałe kolory to folie naklejane fabrycznie przez producentów.